Sporto klubas „Džiugas Gym“
baltijosvasara.lt

Sporto klubas „Džiugas Gym“

Kopijuoti bendrinimo nuorodą

Sports Club Džiugas Gym "

4.9 (42 Atsiliepimai)
Masčio g. 9, Telšiai 87139, Lietuva

SPA, Sveikata

Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis, Ketvirtadienis, Penktadienis: 7:00 am – 10:00 pm
Šeštadienis: 9:00 am – 6:00 pm
Sekmadienis: 9:00 am – 3:00 pm
„Telšių rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“
(PROJEKTO NR. SRF-FAV-2020-1-0030)
UAB sporto centras "Džiugas" 2020 m. liepos 3 d. pasirašė projektą „Telšių rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“ bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto finansuojamų išlaidų suma sudaro 107471,35 eurai, kuriam įgyvendinti buvo skirtos Sporto rėmimo fondo lėšos. Projekto trukmė – nuo 2020 m. rugsėjo 01 d. iki 2022 m. rugsėjo
 [...]„Telšių rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“
(PROJEKTO NR. SRF-FAV-2020-1-0030)
UAB sporto centras "Džiugas" 2020 m. liepos 3 d. pasirašė projektą „Telšių rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“ bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Bendra projekto finansuojamų išlaidų suma sudaro 107471,35 eurai, kuriam įgyvendinti buvo skirtos Sporto rėmimo fondo lėšos. Projekto trukmė – nuo 2020 m. rugsėjo 01 d. iki 2022 m. rugsėjo 01 d.
Projekto tikslas - Telšių raj. gyventojų fizinio aktyvumo plėtra, organizuojant jiems skirtas fizinio aktyvumo veiklas. Projektas prisideda prie 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos vieno iš tikslų - "Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė". Taip pat pastaruoju projektu prisidedama prie šalies gyventojų, organizuotai lankančių sporto klubus, viešąsias sporto įstaigas, skaičiaus didinimo, kadangi projekte numatomos įgyvendinti sporto veiklos bus skirtos fizinio aktyvumo ir reguliaraus sporto klubų lankymo skatinimui. Kadangi pareiškėjas yra sporto klubas, tai ir projekto metu tikslinė grupė bus skatinama sportuoti jame. Pastarojo projekto metu tikslinei grupei bus teikiamos kompleksinės paslaugos skirtos įvairių socialinių grupių sveikos gyvensenos skatinimui per fizinį aktyvumą (sudaromas individualus sporto ir mitybos planas, vykdomos treniruotės, teikiamos kineziterapeuto konsultacijos) ir bus įsigyjama sporto įranga, kuri leis sukurti fiziniam aktyvumui ir sportavimui reikiamas sąlygas. Remiantis sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairėmis (patvirtintomis LR Seimo 2019 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. XIII-2304 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“) šio projekto veiklomis bus siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo įpročius ir į fizinio aktyvumo veiklas, kaip projekto tikslinė grupė, taip pat bus įtraukiami senjorai. Svarbu paminėti, kad šio projekto veiklomis bus prisidedama prie sporto populiarinimo, visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo, kovos su dopingo populiarumu sporte.
Sporto projekto uždaviniai:
1 uždavinys: Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas, tiesiogiai bendradarbiaujant su juos vienijančiomis organizacijomis, t.y. su vietos senjorus ir vaikus bei jaunimą atstovaujančiomis organizacijomis (draugijomis, asociacijomis, centrais), kurios bus įtraukiamos į suplanuotas projekto viešinimo veiklas, organizuojamus renginius. Ruošiantis projekto įgyvendinimui pareiškėja kreipėsi į šias organizacijas ir sulaukė jų susidomėjimo bei palaikymo. Pastarojo projekto įgyvendinimo metu į projekto veiklas numatoma įtraukti 100 skirtingoms bendruomeninėms organizacijoms priklausančius asmenis, Telšių r. gyventojus.
2 uždavinys: Skatinamas vaikų ir jaunimo (iki 29 m. amžiaus) fizinis aktyvumas. Projekto metu bus aktyviai bendradarbiaujama su Telšių r. mokyklomis, vietos vaikus ir jaunimą vienijančiomis organizacijomis, siekiant į sportines veiklas įtraukti vaikus ir jaunimą, kadangi jauname amžiuje suformuoti įpročiai gali nulemti sveikesnį gyvenimo būdą ateityje, užkirsti kelią socialinei atskirčiai. Numatoma, kad į projekto veiklas bus tiesiogiai įtraukta 120 šios amžiaus grupės asmenų, siekiant paskatinti jų fizinį aktyvumą.
3 uždavinys: Asmenys bus skatinami su tam tikru reguliarumu (2 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Svarbu paminėti, kad šio projekto tikslinės grupės asmenims bus užtikrinama galimybė projekto apimtyje reguliariai (2 kartus per savaitę) neatlygintinai dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose. Du projekto organizacijos treneriai ves individualias treniruotes (2 kartus per savaitę vienam asmeniui) ir kiekvienam asmeniui bus sudaromas individualus treniruočių ir mitybos planas bei 1 kartą per mėnesį suteikiama kineziterapeuto konsultacija. Taip pat, numatomų suorganizuoti renginių metu bus pateikiama papildomos informacijos apie reguliaraus fizinio aktyvumo naudą, būtinumą, reikšmę tiek fizinei, tiek emocinei sveikatai, taip skatinant kuo didesnį visuomenės įsitraukimą.
4 uždavinys: Projekto metu kiekvieną mėnesį vieną dieną (nuo 12 iki 16 h.) bus "atvirų durų" diena senjorams. "Atvirų durų" renginių metu senjorai turės galimybę laisvai lankytis sporto centre, bus supažindinami su sporto inventoriumi, fizinio aktyvumo nauda ir reikšme, raginami dalyvauti projekto sporto veiklose.
Projektas „Telšių rajono gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.
www.dziugasgym.lt